volám sa aliza orlan

ale môžete ma volať aj menom

ktoré som dostala od rodičov - jakub

práca s menom a hľadanie správneho pomenovanie gender identity

je kľúčová téma mojej tvorby

vzniklo viac mien s ktorými som sa stotožňovala viac

ako s menom v občianskom preukaze

zmena mena pre mňa neznamená, že sa minulosti vzdávam

ale vymedzujem voči rodovej binarite

aliz orlán v sebe spája a zároveň zahmlieva

hranicu medzi femininitou a maskulinitou

balansuje na hrane červenej a modrej

vzdávam poctu orlandovi od virginie woolf

ktorý/ktorá prechod z jednej farby do druhej symbolizuje

tak ako meno aj gender vnímam ako fluidnú nestálu formu